موارد طولانی تر را به حالت فهرستی ذکر کنید:

۱. استاد تمام ها معمولاً ۱۵ سال یا بیشتر، سابقه ی تدریس دارند؛ دارای مدرک Ph.D یا دیگر مدارک نهایی هستند و در تدریس و انتشار آثار علمی، متمایز هستند.

۲. دانشیاران …

۳٫کاغذ:در یک طرف برگه های سفید باوزن حدودا۱۶ الی ۲۰پوند و با طول ۸  ۱/۲ الی ۱۱ اینج تایپ کنید. در مواردی نادر، اساتید مقالات دست نویس را، آن هم در صورتی که خوانا بوده و در برگه های مخصوص مقاله نویسی ارائه شده باشند، us پذیرند. اگر با کامپیوتر یا دستگاه تایپ، مقاله ی خود را تایپ می کنید، از بهترین نوع کاغذ موجود استفاده کنید و همچنین از حروف با کیفیتی که روی پرینترهای نقطه ای هستند، استفاده . کنید. کاغذهایی را به کار نبرید که جوهر از روی آنها پاک می شود.

درصدها: اعداد را با نمادهای مناسب به کار برید (٪۳، ۵۶۰$)؛ در هر حال، فقط زمانی از اعداد استفاده کنید که نمی توانید در یک یا دو کلمه، آنها را با حروف بنویسید:

0

درصد اما ننویسید. در صد

صد درصد اما ۱۵۰ درصد

میانگین ۲ تمام اما میانگین ۲٫۵

یک تن متریک اما ۰٫۹۰۷ تن متریک با ۳٬۱۵۰ تن متریک

چهل و پنج درصد اما ۲٪۴۵ درصد با ٪۴۵۱/۲

در مقالات تخصصی، علمی و تجاری که مستلزم استفاده ی مکرر از درصدها هستند تمام درصدها را با عدد و نماد مناسب بنویسید:

نمادهای نمونه خوانی:با نمادهای معمول نمونه خوانی آشنا باشید تا بتوانید اشتباهات خود را تصحیح و نوشته ی خود را برای تایپیست علامت گذاری کنید.

علائم نوشتاری: ثبات، مهمترین عامل در بکاربردن علائم نوشتاری است. با نمونه خوانی دقیق مقاله به منظور مشخص کردن اشتباهات در علائم نوشتاری می توانید وضوح و صحت مقاله ی خود را افزایش دهید.

کاما در بین لغات مجموعه ای سه کلمه ای یا بیشتر و قبل از و و با قرار می گیرد.

ریدر، اسکات، و ولمن (۱۷-۶۱۵) در این باره با اشتاین بک موافقت دارند (۳۴).

هرگز کاما و خط تیره را با هم به کار نبرید. اگر متن شما نیازمند به کاما باشد این کاما بعد از پرانتز قرار می گیرد:

تامپسون می پرسد (۲۳-۲۲)، چطور باید زندگیمان را اداره کنیم، هنگامی که “از هرطرف با خصومت و عداوت روبه رو می شویم “؟

کاما هم در گیومه قرار می گیرد، هم در گیومه دوتایی:

چنین کنایه ای در مقاله ی اسمیت، “منابع فرانکلین در اثر وی فانی، ” ” یافت می شود اما دراغلب مباحث نوشتاری خیر.

شکل : نمادهای معمول نمونه خوانی

اشتباه در املای لغت همراه با تصحیح در حاشیه

حرف کوچک

برداشتن فاصله

حذف و برداشتن فاصله

حذف و برداشتن فاصله ی بیش از یک حرف

وارد کردن

پس و پیش کردن حروف

مواردی که باید تصحیح یا جابجا شوند همراه با دستورالعمل های موجود در حاشیه یا مواردی که باید شرح داده شوند

با حروف بزرگ نوشتن

وارد کردن پاراگراف

حذف کردن

اضافه کردن فاصله

نقطه

کاما

نقطه ویرگول

اپاستروف یا گیومه پایانی

گیومه آغازین

گیومه

حروف درشت

متن دست نخورده باقی بماند؛ علائم نقطه گذاری را در نظر نگیرید.