نوشتن مقدمه مقاله

برای پی بردن به ماهیت تحقیق از اولین پاراگراف ها استفاده کنید. سعی کنید مقدمه کوتاه و مستقیماً مرتبط با مساله مورد نظر باشد.

موضوع: موضوع اصلی خودتان را مشخص کنید و سپس آن را تعریف، محدود و به یک مسأله خلاصه کنید.

پیش زمینه : مطالب تاریخی مرتبط به موضوع را فراهم کنید و چند منبع در ارتباط با موضوع اصلی را برای بحث در نظر بگیرید. اگر نوشته ی شما در مورد آمار اصلی است، در شرح حال ها از حقایق مربوط با آن استفاده کنید نه خلاصه های دایره المعارفی . مسأله: هدف از مقاله تحقیقاتی، کشف و تجزیه و تحلیل یک مسأله است. بنابراین باید پیچیدگی ها را تعیین و تعریف کنید. مثال های زیر این روش را شرح می دهند.

فرضیه جمله: در چند پاراگراف اولیه، هدف تحقیق معین می شود و دلالت بر نتیجه پایانی دارد. چگونگی بکارگیری این عناصر ضروری در چهارچوب پاراگراف آغازین، بستگی به سبک نوشتن شما دارد. این عناصر حتماً نباید با این ترتیب نوشته شوند و حتماً لازم نیست همه ی موارد فوق را در پاراگراف کوتاه آغازی خود به زور جای دهید. شما آزاد هستید تا دو یا سه پاراگراف برای مقدمه و بیش از یکی از روش های زیر را برای آن در نظر بگیرید.

پاراگراف آغازین با بیان فرضیه

عموماً، بیان فرضیه در انتهای مقدمه نمودار می گردد، البته گاهی اوقات هم در ابتدای مقاله های تحقیقاتی قرار می گیرد همانند مثال زیر:

فرضیه: والدینی که کودکان خود را مورد سوء استفاده قرار می دهند قربانی هستند و باید با آنها به عنوان قربانی رفتار کرد نه یک مجرم جنایی. البته آنها مثل بچه ها آسیب ندیده اند، اما جامعه باید متوجه باشد که سوء استفاده از بچه ها می تواند ناشی از شرایط اقتصادی والدین و زمینه ی اجتماعی آنها باشد. دست کمک دراز کردن به سوی والدینی که قبل از کودک وارد شرایط اضطراری می شوند ممکن است این مشکل را به اثبات برساند. بر اساس این فرضیه، برطرف کردن علت ها تنها راه برای جلوگیری از رشد بی رویه بدرفتاری علیه کودکان است، نه فقط درمان اثرات آن.

استفاده از عبارت های شناخته شده و آشنا

این جمله ها در سرآغاز متن، با ارائه اهمیت موضوع سعی دارند که علاقه ی خواننده را جلب کنند.

توجه عمومی: تلویزیون تصاویر خود را به اتاق های نشیمن می تاباند، رادیو به ماشین های ما هجوم آورده و روزنامه های محلی سرفصل های خودشان را به زندگی روزانه ما وارد کرده اند .

اگرچه رسانهای که بیشترین محبوبیت و تأثیر را در دهه گذشته داشته، مجلات تخصصی بوده اند.