تعداد نسخه های یک کتاب با ذکر عنوان : شماره نسخه ها و عنوان کتاب را درج کنید اگر یک نسخه یا بیشتر باشد، از اعداد عربی برای نشان دادن نسخه ها استفاده کنید. (برای مثال ، نسخه ۴”).

هورکیک، لئو و جرالد لیفکاسی، آموزش شنوایی برنامه ریزی شده. نسخه های ۴. نیویورک، هار کورت، ۱۹۷۰.

محل انتشار، ناشر، تاریخ انتشار: در این قسمت محل انتشار، ناشر و تاریخ انتشار درج می شود.

رونل اوتیال. کتابچه تلفن. لینکلن: یو از فربارسکا پی ، ۱۹۸۹.

اگر محل انتشار در صفحه و قسمت عناوین درج شده باشد، نخستین محل انتشار اثر یا کتاب مذکور کافی به نظر میرسد. اگر تاریخ های کپی برداری از کتاب نیز در بخش عناوین درج شده باشد از جدیدترین تاریخ استفاده کنید. (مگر آنکه مخصوصاً تحقیقات اولیه مد نظر فرد باشد یا نسخه های ویرایش شده و نسخه های خاصی مورد نیاز باشد.)چاپ جدید کتاب در زمرهٔ یک نسخه ویرایش شده است. برای مثال، اگر متن یک تاریخ به شرح ۱۹۴۰ داشت اما در سال ۱۹۷۵ مجدداً چاپ شده باشد، شما از سال ۱۹۴۰ استفاده  می کنید مگر آنکه اطلاعات دیگری در دسترسی باشد. برای مثال از سومین چاپ مجدد در سال ۱۹۷۵، و نسخه چاپی یا کپی کتاب می توان نام برد.

بل، چالز بایلی رو هاریت پی . میلر The Delly Withch: یک روح اسرار آمیز … ۱۹۳۴ ,Ed, facSimناشویل ، الدر، ۱۹۷۲. لویز، جورج هنری . زندگی و آثار هنری گوشه ) ۱۸۵۵ (. دو نسخه Rat. در نسخه های ۱۳ و ۱۴ آثار جی . دابلیو وان گوشه . ویرشی ناتن هاسکل دان، چهاردهمین نسخه . لندن، نیکولز.d.n. و یورو ری موند. مقدمه رمان های کوتاه هرمان ملوایل .۱۹۲۸، نیویورک ، پرامیر – فاوکت ، ۵، ۱۹۶۰   ۲۱ (Xxi-v) Y)

اگر محل انتشار ، ناشر و تاریخ انتشار ذکر نشده باشد، با نوشتن عبارات و “n.d” “n.p” آنرا مشخص می کنند و در صورت لزوم می توان از کلمات و جملات اختصاری استفاده کرد ( اگر برای رفع ابهام لازم و الزامی به نظر برسد.)

فورلیتی جان ایی برنامه ریزی برنامه ای مختصی youth ministry.۱۹۲۸ ، نیویورک ، پریمر- فاکت ۱۹۶۰ – وینون ام . ان -اس تی . دانشکده ماری p 1975.

نام و نام خانوادگی ناشر را با کلمات اختصاری بیان کنید برای مثال از نام BobbS به جای BobbS-merrill CO,inc استفاده کنید. نام غیر چاپی یک ناشر خاص باید با نام رسمی ناشر ادغام شود. برای مثال:

Mentro-nal-del reyballantine Ace-Grossett, Jove-Brekly, ,Anchor- doubledy را میتوان نام برد

فالکنر، ویلیام. “اسبهای خال سه داستان کوتاه مشهور و معروف. نیویورک۳-: vitage-Random 3-76, 1963

اگر مطالبی را از سی دی رم حافظه کوتاه مدت کامپیوتر یا پایگاه های داده ای قرضی کرده اید باید از قوانین و قواعد خاصی استفاده کنید.

ویلیامز، تی هاری ، سران نظامی مناطق جنوبی و شمالی ۱۹۶۰. تاریخچه ایالات متحده آمریکا بر روی حافظه CD ROM. پارسی پانسی ، ان جی هیأت توسعه و گسترش آثار هنری و ادبی ، ۱۹۹۰.

شماره و تعداد نسخه های کتاب: هنگامیکه از یک نسخه خاص یا از بین چندین پروژه تحقیقاتی ، یک مورد را نقل قول می کنید، از نمونه زیر استفاده کنید.

دورانت ویلی ، عصر ایمان ، نسخه ۴ داستان تمدن بشیریت ۷۰ نسخه، نیویورک،سنین ، ۱۹۵۰.

اگر شما از بخشی یا فصلی خاصی از چندین پروژه تحقیقاتی استفاده می کنید باید شماره نسخه کتاب مورد استفاده تان را با اعداد عربی و گذاشتن یک کاما و صفحات مورد استفاده نشان دهید.

چایلد، هارولد .” جین آستین ” تاریخ ادبیات انگلیسی کمبریج. ویرایش شده و ویراستار متن ای . دابلیو وارد و ای آر، والر، در ۱۴ نسخه لندن ، کمبریج UP،۱۹۲۷، نسخه ۱۲، صفحات ۴۴- ۲۳۱.