مقاله نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمین پست شرق مازندران بر اساس بررسی های باستان شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمین پست شرق مازندران بر اساس بررسی های باستان شناختی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسنگی
مقاله نوسنگی شدن
مقاله شرق مازندران
مقاله بررسی های باستان شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: گاراژیان عمران
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دامنه های شمالی رشته کوه های البرز به نواحی پست و جلگه ای منتهی به دریای مازندران محدود می گردند. بر اساس کاوش های باستان شناختی گذشته که در ناحیه شرق مازندران در محوطه هایی نظیر غارهای: هوتو، کمربند، کمیشان و التپه صورت گرفته بود مواد فرهنگی دوران فراپارینه سنگی و نوسنگی به دست آمد. این پژوهش ها و اطلاعات به دست آمده از کاوش ها و بررسی های باستان شناختی یاد شده در شرق مازندران در شمال ایران اطلاعات پایه برای انجام این پژوهش است. هم راه با اطلاعات توصیفی و پایه از تاریخچه باستان شناسی نیز برای تبین پژوهش ها استفاده شده است. بررسی سیستماتیک باستان شناختی اخیر (۱۳۹۱) که توسط یکی از نگارندگان (حسین رمضان پور) در این ناحیه انجام شد به شناسایی شواهد باستان شناختی از دوران نوسنگی منتج شد. هدف از این پژوهش مطالعه نوسنگی و نوسنگی شدن در شمال البرز به خصوص سرزمین های پست شهرستان های نکا و بهشهر است. در بیان چگونگی و تحلیل فرآیند نوسنگی شدن از ویژگی های زمین شناختی، جغرافیا و مطالعات نوسانات دریای مازندران در ده هزار سال گذشته استفاده شده است. بر اساس بررسی های باستان شناختی اخیر و با استفاده از داده های زمین شناسی و جغرافیایی نحوه مکان گزینی استقرارهای نوسنگی در سرزمین های پست شمال البرز ارتباط معنی داری با استقرارهای فراپارینه سنگی در دامنه ها و غارها دارد. به عبارت دیگر فرض کلی این پژوهش این است که غارهای: هوتو، کمربند، التپه و کمیشان به عنوان هسته و منشا گرایش به نوسنگی و نوسنگی شدن در منطقه بوده است.