مقاله نوسان هورمون های تستوسترون و GTHII مولدین ماده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مراحل قبل و بعد از تزریق با LHRHA2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: نوسان هورمون های تستوسترون و GTHII مولدین ماده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مراحل قبل و بعد از تزریق با LHRHA2
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهی ایرانی
مقاله هورمون LHRHA2
مقاله تکثیر مصنوعی
مقاله هورمون های تولید مثلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پرشکوهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور دستیابی به غلظت بهینه هورمون سنتتیک LHRHA2 جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی روی ۱۸ عدد مولد ماده تاسماهی ایرانی طبیعی در سه تیمار با مقادیر تزریق ۴، ۶ و ۸ میکروگرم در کیلوگرم وزن ماهی با سه تکرار در هر تیمار طراحی و انجام شد. بدین منظور غلظت هورمون های تستوسترون و گنادوتروپین ۲ در مراحل قبل و بعد از تزریق هورمون (قبل از اوولاسیون) به روش رادیوایمنواسی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین سطوح هورمون تستوسترون در پلاسمای خون مولدین ماده در زمان قبل و بعد از تزریق در تیمارهای ۴، ۶ و ۸ میکروگرم در کیلوگرم وزن بدن به ترتیب، ۲۴٫۸۸، ۱۴٫۸ و ۲۲٫۵۶؛ ۹٫۵۷، ۶٫۲، ۶٫۶۹ نانوگرم در میلی لیتر و سطح هورمون گنادوتروپین ۲ به ترتیب ۲٫۱۲، ۱٫۹۶ و ۰٫۹۴؛ ۰٫۹۱، ۰٫۷۰ و ۰٫۶۶ نانوگرم در میلی لیترمتغیر بود. سطح هورمون تستوسترون در هر سه تیمار و سطح هورمون گنادوتروپین ۲ در تیمارهای ۴ و ۶ میکروگرم در کیلوگرم دارای اختلاف معنی دار در دو مرحله قبل و بعد از تزریق بودند (P<0.05). در حالی که سطح هورمون گنادوتروپین II در تیمار ۸ میکروگرم در دو مرحله فوق فاقد اختلاف معنی دار بود (P>0.05). همچنین نتایج نشان داد که اوولاسیون در تیمار ۴ میکروگرم در کیلوگرم (۱۰۰%) نسبت به دو تیمار دیگر (۶۷%) بالاتر بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر غلظت ۴ میکروگرم هورمون LHRHA2 مناسب ترین غلظت جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی مولدین تاسماهی ایرانی طبیعی توصیه می گردد.