سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه محیط زیست
حدیث عریضی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
اردشیر بهروزی راد – دانشجوی رشته مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد

چکیده:

تالاب رفیع درموقعیت جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه شمالی و ۴۸ درجه و ۴۵ دقیقه و ۸ ثانیه شرقی در منطقه بیابانی خوزستان قرار دارد. شمارش جمعیت، تنوع و غنای گونه ای پرندگان آبزی تالاب رفیع در دو فصل پاییز و زمستان ۱۳۸۸ با استفاده از روش Total Count انجام شد. در این بررسی در طول ۶ ماه، ۲۱۲۷ پرنده آبزی از۱۰ گونه متعلق به ۵ خانواده در تالاب رفیع شمارش شد. گونه غالب تالاب در دو فصل پائیز و زمستان ۱۳۸۸ باکلان کوچک( Phalacrocorax pygmeus گونه در خطر انقراض) (۷۴۵ قطعه) بود. بیشترین تعداد پرندگان آبزی در ماه آذر( ۸۲۳قطعه) و کم ترین تعداد در ماه مهر (۱۱قطعه) بوده است. شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون – وینر به ترتیب ۷۸۳/۰ = ۱-D و ۴۱۸/۲ =H’ و یکنواختی گونه ای سیمپسون و کامارگو به ترتیب ۴۶۰/۰= Dmax و ۴۳۳/۰ = E’ و همچنین غنای گونه ای مارگالف ۱۷۴/۱ = Rmg بود و شاخص های غنای گونه ای منهینک و غالبیت سیمپسون در دو فصل پاییز و زمستان به ترتیب ۲۱/۰=Rmn و ۲۱۲/۰= D محاسبه شد.