سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر حسین آبادی – شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا O&M
رضا شریعتی نسب – دانشگاه بیرجند

چکیده:

نوسان توان که دراثر رخدادبرخی اختلالات دینامیکی نظیر تغییرات ناگهانی بار اتصال کوتاه ها و اتصال زمینها یی که با تاخیر برطرف میگردند عملکرد بازبست ها عملیات کلیدزنی و غیره به وجود می اید ممکن است باعث بروز صدمات جبران ناپذیری درسیستم قدرت گردند بعضی ازاین نوسانات توان میتوانند پایداری زاویه ای یستم را به مخاطره بیندازند بعلاوه نوسان توان می تواند باعث پاندولی شدن یا لغزش قطب ژنراتورهای سنکرون متصل به شبکه شده و صدمات جبران ناپذیری را برآن وارد کند ازطرف دیگر نوسان توان می تواند باعث عملکرد کاذب توابع حفاظتی دیستانس و امپدانس شود دراین مقاله تاثیرات نوسان توان برژنراتور سنکرونمتصل به شبکه روش آشکارسازی پیشگیری و جلوگیری از آثار مخرب آن مورد مطالعه قرارگرفته است