سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ودیهه ملاصالحی – استاد یار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سمنان، ، گروه معماری، سمنان، ایران
دریا نصرت پور – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، گروه معماری، سمنان، ایران

چکیده:

امروزه مقوله نور و روشنایی مقوله ای بسیار مهم در زندگی مردم به شمار میرود و تصور زندگی بدون روشنایی برای انسان ها ممکن نیست. نور یکی از عناصر زیبایی شناسی در معماری است و به تزئینات معماری کیفیتی پویا می بخشد ؛ همچنین نور یکی از عوامل سرنوشت ساز جهت شکل دادن به انواع ساختمانها در سطح شهر می باشد. در این میان بر جسته سازی مناسب المان های قابل توجه شهری توسط نور پردازی مناسب در شب می تواند علاوه بر کمک در مسیر یابی در داخل شهر ها ، حس زندگی اجتماعی و ارتباطات مردمی را افزایش دهد، همچنین نور پردازی مناسب بناهای ارزشمند در شب میتواند باعث مطلوبیت عناصر هویت بخش بصری شهر گردد . در این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته سعی گردیده ضمن معرفی شیوه های مختلف نور پردازی بناها به معرفی ضوابط بصری و دستور العمل نور پردازی بناها بپردازد . بعضی ازشیوه های نورپردازی در داخل نرم افزار های سه بعدی مانند تری دی مکس و …شبیه سازی گردیده است. با امید اینکه این نوشتار بتواند برای مدیران، دانش پژوهان و کارشناسان شهری در زیباسازی هرچه بیشتر فضاهای عمومی موثر واقع شود .