مقاله نور در حکمت اشراق و تطبیق آن با وجود در مکتب مشاء که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام (حکمت و فلسفه) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: نور در حکمت اشراق و تطبیق آن با وجود در مکتب مشاء
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نور
مقاله وجود
مقاله ادراک
مقاله تشکیک
مقاله غنا
مقاله ظهور
مقاله بداهت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی مقدم مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مباحث نور و وجود، مهمترین مسائل دو مکتب اشراق و مشاء می باشند به طوری که می توان این دو مبحث را شالوده های دو مکتب مذکور لحاظ کرد. حکمت اشراق را به حق می توان نورشناسی دانست، نزد شیخ اشراق سخنی از وجود در میان نیست بلکه این نور است که اساس حکمت اشراق می باشد. این نور خصوصیات و ویژگی هایی مانند ادراک، ظهور، تشکیک و غنا را داراست که مختص خویش بوده و غیرنور را بدان ها راهی نیست. از سویی نیز مشائیان وجود را ارج می نهند و موضوع مابعدالطبیعه را موجود بماهو موجود می دانند، وجودی که خصوصیاتی مانند بداهت، عمومیت و … را داراست که قابل مقایسه با نور است. در این نوشتار برآنیم تا نور و وجود را در دو مکتب اشراق و مشاء با یکدیگر مقایسه کنیم، در این راستا نقش نور و وجود و همچنین ویژگی ها و خصوصیات آنها را با یکدیگر خواهیم سنجید، حاصل آنکه نور در حکمت اشراق همان نقشی را که وجود در نظام مشایی داراست را ندارد و اصلا این دو را نمی توان یکسان دانست همان طور که خصوصیاتی متمایز از یکدیگر دارند.