سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف زینال زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
امیر جدایی –

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی میزان نور طبیعی موجود در خانه ی بهنام تبریز که از خانه های دوره قاجار می باشد می پردازد و کشف رابطه بین کاربری فضا و میزان نور آن درمعماری خانه قاجار با بررسی میزان نور طبیعی موجود درنمونه موردی خانه بهنام تبریز و میزان استاندارد نور هدف اصلی مقاله ذیل بوده است بهدلیل اقلیم سرد شهر تبریز و عدم دسترسی به منابع دیگر انرژی استفاده از انرژی خورشید جهت تامین نور و گرمای خانه از موارد مورد توجه معماران قاجار بودها ست با توجه به این مساله درخانه بهنام نوع جهت گیری بنا به سمت خورشید میزان بازشوها و نحوه نورگیری آن کاملا موردتوجه بوده است دراین مقاله به نورسنجی فضاهای مختلف با کاربری های خاص خود درخانه بهنام پرداخته شد و جهت این کار فضاها به صورت شطرنجی تقسیم شده و درداخل هر مربع با استفاده از دستگاه نورسنج نورطبیعی آن قسمت سنجیده شد و میانگین نورهای هر اتاق به عنوان نورکلی اتاق درنظر گرفته شد روش تحقیق مقاله ی ذیل نیز بصورت میدانی و کتابخانهه ای می باشد.