سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه خطیبی مقدم – مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی – دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا عطاری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله به طراحی یک موجبر بلورفوتونی با پاشندگی سرعت گروه صفر برای انتشارنورکند می پردازیم به این منظور به جستجوی باندهای فرکانسی ای می رویم که درآنها ضریب گروه نسبت به فرکانس تقریبا ثابت است و به آنها نواحی تخت باند گفته می شودبا تعریف عدد شایستگی به صورت حاصلضرب ضریب گروه درپهنای باند برای انتشارنور کند سعی می کنیم این مقدار با جابجایی سوراخهای مجاور موجبر افزایش دهیم درنهایت به سرعت گروه c/23 درپهنای باند ۲۰nm به ازای طول موج مرکزی ۱۵۵۰nm دست می یابیم