مقاله نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونه موردی: خانه عامری ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات معماری ایران از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونه موردی: خانه عامری ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نورپردازی طبیعی
مقاله یکنواختی و تنوع روشنایی
مقاله بی خط آسمان
مقاله ضریب اتاق
مقاله خیرگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداری از نور روز در معماری، علاوه بر تامین نیازهای روانی و جسمی انسان، مصرف انرژی های فسیلی را نیز کاهش می دهد. از این دیدگاه، معماری غنی کشور ما دستاوردها و تجربیات ارزشمندی دارد که نیازمند بازشناسی و معرفی به جامعه معماری ایران و جهان است. تحقیق حاضر با استفاده از اندازه گیری های میدانی و شبیه سازی کامپیوتری، تلاش می کند تا نحوه توزیع نور و میزان آن در انواع فضاها و نورگیرهای قدیمی نشان دهد و گامی در جهت بهره گیری مجدد از این ایده ها در معماری امروز بردارد. برای شناسایی عملکرد نورگیرها در معماری ایرانی یکی از خانه های قدیمی کاشان به نام خانه عامری ها انتخاب شد. این خانه دارای هفت حیاط و ۸۵ فضا با ابعاد متفاوت و نورگیرهای متنوع و مستقر در جبهه های مختلف است. در روزهای بهار، تابستان و زمستان ۱۳۹۰ برداشت های میدانی از چهارده فضای این مجموعه انجام شد. ابعاد دقیق فضاها و نورگیرهای آن، موقعیت فضا در مجموعه، جهت جغرافیایی، موقعیت آن در حیاط، موقعیت نورگیر در دیوار، نسبت سطح نورگیر به سطح فضا، بازتاب نور و ویژگی های رنگ روکار دیوارها و میزان روشنایی دریافتی در فضا به دست آورده شد. سپس با استفاده از معیارها و روش های محاسباتی معرفی شده در کتاب های راهنمای نورپردازی، اعم از طبیعی و مصنوعی، اطلاعات گردآوری شده در چهار مرحله تحلیل گردید. مرحله اول ویژگی های فضا، مرحله دوم هندسه و همسایگی های فضا، مرحله سوم وضعیت نورگیری فضاها در زمان برداشت و مرحله چهارم وضعیت نورگیری فضاها در یک سال که با استفاده از برنامه شبیه سازی ریدینس انجام شد. نتایج تحقیق، رابطه شکل و محل قرارگیری نورگیر را با کیفیت نور داخلی از نظر فیزیک نور، روشن کرده و توانسته الهام بخش طراحان معاصر برای ارتقای عملکرد نوری فضا و طراحی نورگیر در فضاهایی با عملکرد امروزی باشد.