مقاله نوروفیبروم منفرد لب: گزارش یک مورد نادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: نوروفیبروم منفرد لب: گزارش یک مورد نادر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروفیبروم منفرد
مقاله حفره دهان
مقاله نوروفیبروماتوزیس
مقاله لب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوه سلطانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی زنوز علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه: نوروفیبروما در حفره دهان ناشایع است. بیشتر موارد گزارش شده به صورت متعدد و جزئی از سندرم جنرالیزه نوروفیبروماتوزیس بوده اند ولی در موارد بسیار کم این ضایعه به صورت منفرد یعنی بدون ارتباط با سندرم نیز دیده شده است. تا جایی که جستجوی ما نشان داد تا کنون تنها چهار مورد نوروفیبروم منفرد در لب گزارش شده است و بنا براین تشخیص این ضایعه از روی تظاهرات کلینیکی به تنهایی مشکل است.
گزار ش مورد: در این مطالعه ما به گزارش یک مورد نوروفیبروم دهانی منفرد در مخاط لب پایین یک خانم ۴۳ ساله پرداختیم.
گزارش مورد: در این مطالعه ما به گزارش یک مورد نوروفیبروم دهانی منفرد در مخاط لب پایین یک خانم ۴۳ ساله پرداختیم.
نتیجه گیری: به نظر می رسد نوروفیبروم منفرد باید در کنار ضایعات شایع تر مانند فیبروما، موکوسل و پلومورفیک آدنوما در لیست تشخیص های افتراقی ندول های مخاط لب قرار گیرد.