سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
وحیده ناظری – دانشیارگروه علوم باغبانی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مصطفی علی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی میرزا – دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگ

چکیده:

گرچه اهمیت گیاهان داروئی در بخش پزشکی و داروسازی بر همگان واضح و مشخص ولی استفاده از این گیاهان به عنوان گیاهان جدید در فضای سبز دیر زمانی است که اهمیت یافته است. در این میان برخی گونه های گیاهی بومی و دارویی، گونه های کم توقعی هستند که در طبیعت و در مناطق حاشیه ای و کم بازده ریشه خوب و عملکرد قابل قبولی دارند. یکی از گیاهانی که تنها در مناطق خشک و نیمه خشک رویش دارد نوروزک می باشد. نوروزک با نام علمی Salvia leriifolia Benth. متعلق به خانواده نعناعیان می باشد. خاصیت آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی و آنتی دیابتی برای این گیاه در طب مدرن به اثبات رسیده است. در این تحقیق به منظور پی بردن به قابلیت های زینتی نوروزک در مجموع ۱۲ رویشگاه طبیعی این گیاه از سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان انتخاب و در فصول گلدهی نمونه برداری انجام گردید. به منظور بررسی صفات ظاهری گیاهان، در مجموع ۱۸۰ نمونه گیاهی کامل در فصل گلدهی انتخاب و ۸ صفت کیفی با پنج تکرار برای هر صفت بررسی شد. نتایج نشان داد این گیاه از نظر صفات رنگ سطح فوقانی و تحتانی برگ، شکل و حاشیه برگ، شکل کاسه گل و تراکم کرک در کاسه، برگ و ساقه دارای تنوع خوبی می باشد و با توجه به محل پراکنش آن، گیاهی مناسب برای استفاده در فضای سبز مناطق خشک و نیمه خشک می باشد.