سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی زینلی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله یک روش نوبت بندی برای سیستم MIMO-OFDMA درارسال فراسو ارایه می گرددمعیار نوبت بندی بیشینه سازی مجموع نرخ کاربران تحت قید محدودیت توان ارسالی هرکاربر میب اشد الگوریتم نوبت بندی پیشنهادی با انتخاب زیرحامل ها و تخصیص توان به آنها به روش تکراری مجموع نرخ ارسالی را بیشینه می کند همچنین این مقاله به بررسی تاثیر توزیع انتن های ایستگاه پایه گیرنده برمجموع نرخ ارسالی می پردازد براساس نتایج شبیه سازی توزیع آنتن های گیرنده باعث افزایش مجموع نرخ ارسالی می گردد و این افزایش مستقل از تعداد کاربران و توان ارسالی است