سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوارنقاله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین ناصری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمد ادیب – استادراهنما دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجید پورمقدم – استادمشاور

چکیده:

نوار نقاله می تواند نقش بسزایی در استخراج و فراوری مواد معدنی داشته باشد انتقال ماده معدنی از سینه کار به کارخانه فراوری و از آنجا به کامیونها برای ارسال مصرف. دریک عملیات معدنی سیستم باربری جزء مبانی سیستمهای بارگیری و تخلیه است کهمجموع آن را سیستم حمل مواد می گویند کارایی سیستم های جابجایی مواد توسط ترکیبی از فرایندهای موجود که خط انتظار تخصص و تعویض تجهیزات مشخص می کند دقت دراین پارامترها باعث کاهش هزینه های معدن می شود با استفاده از شبیه سازی ترکیب قطعی بارگیری و باربری به ثبت آمده و شبیه سازی وقایع برحسب زمان واقعی تجهیزات و موارد قابل حمل در باربری انجام میگیرد خصوصیات زمین شناسی قابل حمل و مشخصات تجهیزات مورد استفاده و ترکیب شده تولید و عملکرد تجهیزات و همچنین تاخیرات اماری سیستم به عنوا ن خروجی نتیجه می دهد.