سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میرزاحسن حسینی –
سمیرا دلاوراصفهان –
سیدحسین اورعی –

چکیده:

درنظام اقتصادی جدید برخی شرکت ها وواحدهای کسب وکار به سرعت ازرقبای خود پیشی میگیرند و برخی دیگرازصحنه رقابت خارج می شوند عاملی که موجب برتری این گونه واحدها درمقایسه با سایر رقبا میشود مزیت یا عامل برتری Advantage نامیده میشود منابع مالی دیگر مانند گذشته منبع برتری محسوب نمی شوند واحدها باید چارچوبهای سنتی را بشکنند و ایجاد خلاقیت و نواوری کنند بی تردید موفقیت درعرصه رقابت دنیای امروز سازمان هادرگرو نوآوری و استفاده ازتکنیکهای جدید کسب و کاراست و سازمان هایی که دراین زمینه عملکرد ضعیفی نسبت به رقبا داشته باشند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند واحدهای نوآور و کوچک کسب و کار تاثیر بسزایی درفرایند تحول و دگرگونی اقتصاد و همچنین ابداع شیوه های نوین تولید محصولات و خدمات دارند از انجایی که کسب و کارهای کوچک فضای مناسبی برای فعالیت های کارافرینانه مهیا می کنند این واحدها و صاحبان آنها ازطریق ترکیب مناسب عوامل تولید منتهی به ایجاد ارزش افزودها ی برای بازار محلی و دراقتصاد کل می گردند. هدف این مقاله تشریح نقش نوآوری درکسب و کارموانع آن و ارایه تکنیکهای کاربردی برای ایجاد و تغییر درکسب و کاراست