سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی ثنائی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و مدییت دولتی و
محمدمهدی ذولفقار زاده – دانشجوی دکترای مدییت سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
مهدی برمکی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق علیه السلام، مدیر اجر

چکیده:

در محیط رقابتی امروزین، نیاز سازمان ها به دارایی های دانشی با ویژگی هایی چون غیر قابل تقلید بودن، کمیاب بودن، ارزش آفرین بودن و غیر قابل جایگزین بودن، بیش از پیش افزایش یافته است. امروزه سازمان هایی موفق خواهند بود که در مدیریت دانش سازمانی خود توفیق بیشتری داشته باشند. دانشی که در پروژه ها، رویدادها و تصمیمات گوناگون سازمانی خواه به صورت آشکار و صریح و خواه به صورت پنهان و ضمنی پیوسته در حال جریان است. اما مهمترین چالش مدیریت دانش در سازمان ها و پروژه ها، تبدیل هر چه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش صریح است. متندسازی که به معنای ثبت، ذخیره سازی، کدگذاری و طبقه بندی دانش و تجربیات مفید است، به نوعی کانون اصلی و مهمترین بخش تبدیل دانش ضمنی به صریح در فرآیند خطیر مدیریت دانش به شمار می رود. هدف اصلی نوشتار، ارائه راه حلی نوین، بهینه و اثر بخش در زمینه مدیریت مستندسازی پروژه ها بویژه در سطح ملی است. این راه حل نوآورانه که از مزایای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مستند ساختن فعالیت های پروژه ها بهره می جوید، در پروژه عظیم سد کارون ۴ مورد استفاده قرار گرفته و منافع متعددی را در راستای ارتقاء ظرفیت ملی مدیریت پروژه ها در پی داشته است که در این مقاله به برخی از مهمترین آن اشاره می شود.