سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعیمه کهولت – کارشناس ارشد روانشناسی
مریم کاظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
حیدر چوپانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان سنندج
حجت غلام زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

درشرایط دنیای امروز اگرسازمانی درجهت نوآوری اقدام جدی انجام ندهد قطعا با شکست مواجه خواهد شد زیرا توسعه علم و تکنولوژی و ورود کالا و تولیدات جدید به قدری زیاد است که سازمان های غیرپویا و بدون نوآوری خیلی سریع ازصحنه رقابت خارج شده و امکان تاثیر گذاری و مقابله با مسائل جدید را از دست میدهند و تبدیل به سازمان های بسته و ایزوله می شوند که این عامل سبب عقب ماندن سازمان و عدم انجام موفقیت امیز ماموریت های سازمانی آن میگردد لذا باتوجه به اهمیت و ضرورت نوآوری درسازمان های امروزی تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مفهوم نوآوری سازمانی و اهمیت و ضرورت آن به بررسی موانع و چالشهایی که درمسیر بروز نوآوری وجود دارد می پردازد و سپس پس ازبررسی این موانع به شناسایی عواملی که درسازمان ها موجب توسعه و بهبود نوآوری میشود می پردازد.