سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد رضوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

یکی از چالش‌های تم جهانی، بیابان زایی است که در ایران نیز شاهد آن هستیم. کشور ایران به لحاظ ویژگی‌های خاص خود، از سرزمین‌های خشک و نیمه خشک محسوب شده و گسترش آن، پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی را به وجود می‌آورد. از طرفی دیگر، تحولات سریع، پیچیده و رقابتی جهان نشان دهنده اهمیت تقویت نوآوری در زندگی و تمدن انسان‌ها است. مقام علی پروین و بر انداختم است که به طور وسیع برای بقا و رشد سازمان‌ها ضروری می‌باشد. در این عرصه، برای رسیدن به پیشرفت در تحولات جهانی باید به دنبال راهکارهای بدیع وایجاد خلاقیت با کاربرد تکنیک‌های جدید در مدیریت کشور ما باشی. از این رو باید با اجرای برنامه‌ای جامع و درازمدت در جهت تحقق اهداف بیابان زایی، که با ایجاد دوری نوآوری مدیریت مناطق خشک و بیابانی را سامان‌دهی کنیم . این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی بود و با استفاده از اسناد و مدارک های علمی و یافته‌های تحقیقاتی، جوان به مختلفه مقام و جیپ را مورد بررسی قرار داده‌اند، چالش‌های آن را شناسایی کرده و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت بهبود و گسترش نوآوری در مدیریت مناطق خشک می‌پردازد.