سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود پور کیانی – دکتری مدیریت دولتی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسین حاج عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم

چکیده:

باتوسعه دانش و فناوری گسترش پارادایم جدیدی همچون سازمان مجازی یا تحت شبکه محیط کسب و کار به محیطی رقابتی و پرازچالش تبدیل گردیده و این پارادایم های جدید بقارا برای بسیاری از بنگاه های تولیدی خدماتی و … مشکل ساخته است ازبزرگترین مزیت های رقابتی درپارادایم های جدید کسب و کار یادگیری است بدین معنی که سازمان هایی موفق هستند که زودتر سریعتر و بهتر از رقبا یادبگیرند و کوشش خود را درجهت یادگیری هب عنوان یک مزیت رقابتی به کاربرند ازسوی دیگر امروزه سازمان ها درچنان محیط پویا و پرتلاطمی به فعالیت مشغولند که اندکی درنگ و تعلل کافیست تا ازصحنه رقابت حذف گردند ازاین رو مقوله خلاقیت و نوآوری ازاهمیت فراوانی برخوردار گردیده است زیرا خلاقیت و نواوری تنها راه نگهداری تامین و حفظ مزیت های رقابتی است دراین مقاله سعی براین است تا مواردی از قبیل نواوری ویژگی های سازمان نوآور سازمان های یادگیرنده اهمیت سازمان یادگیرنده و درنهایت عناصر ایجاد سازمان یادگیرنده مورد بحث و بررسی قرارگیرد.