سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر جدیدی – مربی دانشگاه پیام نورواحد اناروکشکوئیه
علی جدیدی – کارشناسی ارشد
ایمان حکیمی – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورکشکوئیه
محمد ناجی – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورواحد انار

چکیده:

رشته مدیریت دانش به عنوان منبع و سرچشمه اصلی مزیت رقابتی درآینده شناخته شده است این بدان معنا نیست که دردنیای به شدت رقابتی امروز نمی توان ازمدیریت دانش برای کسب مزیت رقابتی و پیشبرد اهداف و مقاصد نوآوری درسازمان ها استفاده کرد بلکه می توان قاطعانه ادعا کرد که امروزه مهارتهای مدیریت دانش می تواند درپیگیری و تحقق نواوری درسازمان ها موثرواقع شود دراین مقاله تلاش شده است که اولا به موضوع گذار ازانقلاب اطلاعات و ورود به دوران انقلاب دانش اشاره و سپس نقش و اهمیت دانش را تشریح کرد ثانیا توضیح داده شود که چرا مدیریت دانش میتواند موجبات شکوفایی و بالندگی نوآوریهای دانش را فراهم آورده و چگونه می توان ازفناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به این اهداف و مقاصد بهره جست ثالثا ازطریق تامل و دقت دراصول دانش مدار ساختارهای توزیع دانش و مهارتهای دانش مدار به معرفی یک الگوی مدیریت استراتژیک برای تلاشهای نوآوری پرداخته شود.