سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گلرومفرد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سعید منصور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صباح قادریان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

باظهور تکنولوژی های جدید سرعت جهانی سازی هرلحظه درحال افزایش است ماهیت محیط تجارت دچار تغییر شده است و رقابت شدیدی برای تصاحب سهم بیشتری از بازار به وجود آمدها ست درچنین محیطی نوآوری به تنها کلید ساختن مزیت های رقابتی برای سازمان ها و بنگاه های تجاری تبدیل شده است اکثرتحقیقات صورت گرفته توسط محققین برموضوعاتی همچون نوآوری درصنایع ارتباطی تولیدی و مالی متمرکز بوده است و مطالعات کمی درحوزه نواوری درخدمات انجام شده است این مقاله متمرکز برنوآوری خدمات درصنعت هتل داری بوده و اهداف آن می توان بهدرک اهمیت نوآوری خدمات درصنعت هتل داری و شناسایی فاکتورهای موثر برنوآوری خدمات درصنعت هتل داری اشاره کرد دراین تحقیق به علت محدودت زمانی تنها از روش مطالعه ی کتابخانه ای استفاده شده است.