سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مشدئی – شرکت خدمات مهندسی آوا بهبود – تهران – ایران
زهرا تقوی – شرکت هوانوردی پادیکو – تهران – ایران

چکیده:

نوآوری یکی از مهم ترین عوامل بقای شرکتها در بازار است. همینطور براساس نظر بسیاری از اندیشمندان آفرینش سازمانها بر اساس فرآیند نوآوری صورت گرفته است . در خصوص نوآوری ادبیات متنوعی وجود دارد یکی از مباحث جدید نوآوری در سالهای اخیر بحث نوآوری باز و نوآوری بسته و مفاهیم مرتبط با آن است . پارادایم نوآوری بسته عنوان می کند که نوآوری موفقیت آمیز نیاز به کنترل، مالکیت و مالکیت فکری دارد و یک کمپانی باید خلق و مدیریت ایده را کنترل نماید و با مفاهیمی چون نوآوری کاربر، تجارت Know-How مرتبط است و زمینه پروژه های تحقیقاتی اخیر در زمینه نوآوری گردیده است. نوآوری باز نیز یک پارادایم است که می پندارد بنگاه می تواند و باید از ایده های خارجی و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار بخوبی استفاده نماید. در این پارادایم مرزهای بین یک بنگاه و محیطش نفوذپذیر تر می شود و نوآوری می تواند براحتی به بیرون و درون بنگاه جریان پیدا کند. در مقاله حاضر ضمن معرفی نوآوری باز و مدل آن، مفاهیم مرتبط با نوآوری باز، چالش های نوآوری باز و نوآوری باز و هسته خدمتی بنگاه یا سازمان مورد بررسی قرار می گیرد