مقاله نوآوری های ابن سینا در مساله علیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: نوآوری های ابن سینا در مساله علیت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارسطو
مقاله ابن سینا
مقاله علت و معلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دسته بندی مسایل فلسفی از حیث اهمیت و قدمت، مبحث «علیت» (علت و معلول) در رتبه نخست جای دارد. هر چند آثار مکتوب فلسفی نشان می دهد که این مساله محصول تلاش فکری فیلسوفان یونان و به خصوص «ارسطو» است، لیکن طرح این پرسش اهمیت دارد که فیلسوف بزرگی مانند «ابن سینا» در تبیین و توسعه مباحث این مساله چه نقشی دارد؟
با وجود این که ابن سینا بارها مقام علمی ارسطو را ستوده است، مع الوصف به هیچ وجه نمی توان او را فقط مفسر فلسفه ارسطو دانست و ابتکارات فلسفی او را انکار نمود.
ابن سینا که در بسیاری مسایل فلسفی هم از لحاظ محتوا و هم صورت بندی خلاقیت شگرفی داشته است، به خصوص در مبحث «علیت» نبوغ خویش را متجلی ساخته و در اموری نظیر «تعریف علیت»، «انقسامات» و «حیثیات مختلف علت» و «احکام علت و معلول»، از جهت محتوا و تبیین و تقریر و صورت بندی مطالب، نوآوری های مهمی از خود به جای گذاشته است.