سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر زعیم باشی نصرت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
قاسم میرجلیلی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی جهت نهان نگاری کورتصاویر ثابت دیجیتال ارائهشدها ست که در آن داده های نهان نگاری در ضرائب مهم تبدیل موجک تصویر قرار داده می شود ضرائب مهم توسط روشی شبیه EZW معین می شوند این الگوریتم در برابر بسیاری از حملات عمدی و غیرعمدی به ویژه در برابر فشرده سازی JPEG و حملات ترکیبی مقاوم بوده و آشکارساز آن برپایه همبستگی عمل نموده و نیاز به تصویر اصلی برای آشکارسازی سیگنال نهان نگاری ندارد.