سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا بازرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات
رضا دیانت – دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای نهان نگاری درون تصویر با استفاده از تبدیل کانتورلت ارایه شدها ست که ابتدا ضرایب کانتورلت بصورت مجموعهای از درختان درمی آیند سپس براساس ارتباط بین گره ریشه و گره های فرزنددر هر درخت میانگین مقدار گره فرزند محاسبه می شود براساس مقدار بیت نهان نگاره برای هر درخت تعیین می کند که گره ریشه درخت انتخاب شده چگونه کوانتیزه شود الگوریتم پیشنهادی دربرابر حملات مقاومت بالایی درمقایسه با روشهای موجود دارد همچنین کیفیت تصویر نهان نگاری شده نسبت به روشهای موجود بهبود یافته است.