سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد رحیمی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رضا احسن – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

امروزه نهان نگاری دیجیتال تمامی حوزه های عصرارتباطات را در بر گرفته است و بر روی تمای فرمت های دیجیتال مورد آزمایش قرار گرفته است, بهعلت محبوب بودن تصاویر در دنیای اینترنت نهان نگاری تصویر از اهمیت بیشتری برخوردار است.یکی از روش های نهان نگاری تصویر استفاده از دامنه تبدیل می باشد.در این مقاله روشی موثر و مقاوم در مقابل تحلیل های آماری که درصد کشف اطلاعات پنهانی در تصویر هستند با استفاده از تبدیل موجک ارائه شده است.در این روش نهان نگاری از جاسازی در بیت های کم ارزش ضرایب تبدیل موحک استفاده می شود , طوری که ضرایب کمترین تغییر را داشته باشند.