سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم صباغی ندوشن –
خشایار یغمایی –

چکیده:

در سال های اخیر نهان نگاری در تصاویر پزشکی به منظور حفاظت از اطلاعات بیمار، گسترش قابل توجهی یافته و روش های مختلفی برای این امر طرح شده است. در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از تبدیل موجک و ماسک بافت برای درج اطلاعات بیمار و سیگنال ECG، در تصاویر پزشکی ارائه می شود. روش ارایه شده، در مقابل حملات عمدی و برخی از انواع پردازش تصویر، مقاوم می باشد. نتایج آزمایش ها نیز بهبود PSNR و افزایش مقاومت را نسبت به کارهای قبلی انجام شده در زمینه پنهان کردن سیگنال ECG، نشان می دهد.