سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات.دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
کریم انصاری اصل – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی برای نهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل کرولت ارائه شده است.ابتدا تصویر میزبان به باندهای فرکانسی متفاوت تجزیه میگردد، آنگاه دو باند میانی متناسب با سیستم بینایی انسان انتخاب شده و ضرایب کرولت، تشکیل درخت هایی میدهند.سپس با توجه به رابطه میان گره ریشه و گره های فرزند در هر درخت، میانگین مقدار گره فرزند محاسبه میگردد. صفر یا یک بودن بیت نهان نگاره، نحوه تغییر گره ریشه را تعیین میکند. کیفیت تصویر در مقایسه با روشهای پیشین بهبود قابل ملاحظه یافته است.