سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا بازرگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
رضا دیانت – دانشگاه خلیج فارس
حمید دهقانی – دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای نهان نگاری درون تصویر با استفاده از تبدیل موجک ارایه شده است ابتدا ضرایب موجک بصورت مجموعه ای از درختان درمی آیند سپس براساس ارتباط بین گره ریشه و گره های فرزند درهر درخت کمترین و بیشترین مقدار گره فرزند محاسبه می شود براساس مقدار بیت نهان نگاره برای هر درخت تعیین می کند که گره ریشه درخت انتخاب شده چگونه کوانتیزه می شود الگوریتم پیشنهادی دربرابر حملات مقاومت بالایی درمقایسه با روشهای موجود دارد همچنین psnr تصویر نهان نگاری شده نسبت به روشهای موجود بهبودیافته است بطوریکه به ازای جاگذارینهان نگاره با ابعاد ۵۱۲ بیت بیشتراز ۴۷dB می باشد.