سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین باتمانی – دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور

چکیده:

امروزه درفرهنگ همه کشورهای جهان فرهنگ کاروتولید ملی به صورت یک امرطبیعی درآمده است و لذا درتمامی فرهنگ ها افراد را به کارکردن تشویق می نمایند دراین مقاله هدف این است که از دیدگاه جامعه شناختی به نهادها و نقش سازمان ها درایجاد فرهنگ همت مضاعف و کارمضاعف تاکید شود نهادها اثرات ماندگار و عظیمی برفرهنگ ها دارند از سوی دیگر به نظر می رسد که یک محیط جدید رقابتی درحال شکل دادن به قرن بیست و یکم است و امروزه مدیران سازمان ها با ناپیوستگی هایی مواجه هستند که ماهیت رقابت را تغییر میدهد این دگرگونی ها میتوانند ناشی ازنهادهای جامعه پذیرجامعه از جمله خانواده مدرسه و دانشگاه باشند که به نوبه خودشان ماهیت رقابت را به گونه ای تغییر داده اند که درآینده جوامعی پیشرفت خواهند نمود که مفاهیمی چون آزادی مسئولیت پیذری همکاری پرورش فرهنگ همت مضاعف و کارمضاعف و تعاون را دراموزه های دینی دروجود فرزندان آینده فرهنگ خود نهادینه نموده باشند به نوبه خود این نهادینه نمودن به ساختارخانواده مدرسه و دانشگاه برمیگردد.