سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود صمدی – اعضا هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری
سیدحسن حاجی آبادی –
احسان اسماعیل نژاد –

چکیده:

فرایند مغناطیسی نمودن آب با استفاد هاز میدان مغناطیسی یکی از مباحث جدید و درعین حال بحث برانگیز علوم مختلف است هدف این تحقیق بررسی تاثیر آب مغناطیسی برکارایی فرایند نمک زدایی نفت خام است نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده این واقعیت است که استفاده از آب مغناطیسی برای عملیات نمک زدایی نفت خام درمقایسه با آب معمولی منجربه افزایش بازدهی این فرایند می شود علاوه بر آن نتایج این تحقیق بیانگر این است که بازدهی جداسازی نمک بوسیله آب مغناطیسی با افزایش شدت مغناطیسی شدن آب دراثر ازدیاد مدت زمان قرار گیری آن در میدان مغناطیسی افزایش می یابد و سپس در مقداری معین ثابت می شود.