سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آناهیتا گنجی وطن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

منشا و تداوم انسانها بر پایه اب است .آب پوششی است برای زمین و یکی از فراوان ترین منابع روی زمین است . سه -چهارم سطح سیاره آب است با این حال ۷۹ % از آب سطح زمین شور و در اقیانوسها است و کمتر از ۳% آن آب شیرین میباشد و این درصد بیشتر نیازهای انسانی و حیوانی را تامین میکند شامل آب های زیر زمینی ، دریاچه ها و رودخانه ها – – میباشد. تنها منبع پایان ناپذیر آب اقیانوسها هستند که با این حال شوری بالایی دارند. از طرفی رسیدگی به مشکل کمبود آب ازطریق جداسازی نمک از آب دریا امکان پذیر است.با این حال جداسازی نمک از آب دریا به میزان زیادی انرژی نیاز دارد که با استفاده از سوخت های فسیلی سبب صدمه رساندن به محیط زیست می شود. بنابراین نیاز است که یک منبع انرژی پاک و تجدید شونده را ،برای جداسازی نمک از آب دریا به کار گیریم.بعد از یک مقدمه تاریخی درباره شیرین کردن آب در این مقاله گونه هایی از سیستم های قابل استفاده برای تبدیل آب شور به شیرین و قابل استفاده انسان و همچنین انواع سیستم هایی را که با استفاده منابع تجدید شونده به بهره برداری ازمنابع آب می پردازند را مورد بررسی قرار می دهیم ، که شامل جدا کننده های خورشیدی ، فتوولتایئک ،حوضچه های خورشیدی و انرژی زمین گرمایی است .در مجموع این سیستم را به دو دسته کلی مستقیم : که شامل solar still و غیر مستقیم که از دو زیر مجموعه که یکی برای جمع کردن انرژی خورشیدی و دیگری برای جداسازی نمک از آب استفاده میشوند طبقه بندی می شوند.برای اینمنظور انرژی تجدید شونده استاندارد و سیستم جداسازی اغلب از مهم ترین نیازها میباشند. در نهایت برخی از دستوالعمل های عمومی برای انتخاب و گرفتن نمک و نمک زدایی آب با استفاده از منابع انرژی تجدیدشونده ارائه می گردد.