مقاله نمونه های شمنیسم در تحولات هنری مدرن و پست مدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نقش مایه از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: نمونه های شمنیسم در تحولات هنری مدرن و پست مدرن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شمنیسم
مقاله شمن
مقاله هنر صخره ای
مقاله هنر مدرن
مقاله جوزف بویز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی عظیمه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبحث شمنیزم، موضوع بحث بسیاری از انسان شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان از گذشته تا به حال بوده است. اما از آن جا که محققان بیشتر به جنبه های دینی، اعتقادی و روانی این امر پرداخته اند، کمتر نوشته ای را می توان یافت که به طور خاص به بازتاب های این آیین ابتدایی به الاخص در هنر پرداخته باشد. با نظر به اینکه جلوه های این آیین در طول زمان جهان بینی متفاوت و در پی آن آثاری خاص را به دنبال داشته است، این مقاله کوشیده است تا با آشنایی با این آیین به سیر تحول شمینیسم در هنر معاصر و چگونگی رخ نمایی این آیین در هنر پست مدرن بپردازد.