مقاله نمونه برداری نظام مند طبقه بندی شده در تپه برج نیشابور، خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پیام باستان شناس از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: نمونه برداری نظام مند طبقه بندی شده در تپه برج نیشابور، خراسان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه برداری نظام مند طبقه بندی شده
مقاله تپه برج
مقاله خراسان
مقاله گونه شناسی
مقاله طبقه بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: گاراژیان عمران
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نشلی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی های باستان شناسی در شناسایی محوطه های باستانی و درک روابط درون یا برون منطقه ای بسیار مهم و کاربردی است. امابررسییک محوطه به تنهایی، برخلاف شیوه های سنتی رایج،معمولا داده های دقیق و قابل توجهی درباره آن محوطه در اختیار می گذارد.در این پژوهش محوطهبزرگپیش ازتاریخی تپه برج در نزدیکی نیشابور برای نمونه بردارینظام مندطبقه بندی شدهانتخاب شده است، آن هم در خراسان، سرزمینی که به ویژه از نظر باستان شناسی دوران پیش از تاریخ ناشناخته است. این امر مسلما خطرپذیری بالایی داشته و همان-گونه که در ادامه خواهد آمد، نتایج پژوهش را تحت تاثیر خود قرار داده است به طوری که باوجود حجم بالای سفال جمع آوری شده از سطح تپه، کمترین شباهت را با دوره های شناخته شده در باستان شناسی سرزمین های پیرامونی منطقه دارد. برای دسته بندی بهتر و درنتیجه مقایسه سفالی بهتر، علاوه بر طبقه بندی آنها بر اساس رنگ پوشش، نوع خمیرمایه، کیفیت پخت و … سفال ها گونه شناسی نیز شدند. بر این اساس بیست و پنج گونه سفالی تعریف شد. تاکید این نوشته بر گونه شناسی سفال های نمونه برداری از سطح تپه برج نیشابور و ارائه چشم اندازی برای فعالیت های آینده در این محوطه مهم پیش ازتاریخی خراسان است.