مقاله نمونه برداری دنباله ای شته (Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae در مزارع گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: نمونه برداری دنباله ای شته (Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae در مزارع گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Metopolophium dirhodum
مقاله توزیع فضایی
مقاله نمونه برداری دنباله ای
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمعافی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور تهیه الگوی نمونه برداری دنباله ای شته گندم- گل سرخ، Metopolophium dirhodum (Walker)، در مزارع گندم آبی منطقه جلیل آباد ورامین انجام شد. برای این منظور نمونه برداری های هفتگی از جمعیت شته در طول دو فصل زراعی ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ انجام شد. در هر نمونه برداری، تعداد ۵۰ ساقه گندم به طور تصادفی انتخاب و تعداد شته های موجود شمارش شد. با داده های به دست آمده، الگوی توزیع فضایی جمعیت شته به دو روش رگرسیونی Taylor و Iwao تعیین شد. هر دو روش نشان دادند که توزیع شته گندم- گل سرخ در مزارع گندم تجمعی می باشد، اما بر اساس مقدار ضریب تبیین (r2)، روش Taylor مناسب تر از روش Iwao بود. از پارامترهای دو روش فوق برای تهیه مدل های نمونه برداری دنباله ای به روش Green و Kuno با سطوح دقت D=0.30 و D=0.20 بر مبنای بازه اطمینان استفاده شد. در هر دو طرح نمونه برداری دنباله ای، اندازه نمونه لازم برای تخمین دقیق میانگین جمعیت با افزایش سطح دقت از ۰٫۳۰ به ۰٫۲۰، افزایش و با افزایش جمعیت، کاهش یافت. در تراکم های ۰٫۸ و ۸ شته در هر ساقه، اندازه نمونه لازم برای تخمین میانگین جمعیت شته تقریبا در هر دو مدل برابر بود. در تراکم کمتر از ۰٫۸ و بیشتر از ۸ شته در هر ساقه، مدل Green به دلیل اندازه نمونه لازم کمتر و صرفه جویی در زمان نمونه برداری، بهتر از مدل Kuno بود. مدل اخیر در تراکم بین ۰٫۸ تا ۸ شته در هر ساقه به تعداد نمونه های کمتری نیاز داشته و مناسب تر از مدل Green ارزیابی شد، ولی استفاده از آن در تراکم جمعیت پایین به دلیل نیاز به تعداد نمونه بسیار زیاد قابل توصیه نیست.