نشریات ادواری

آدرس و محل انتشار:

هافیریز، آلفرد. (“کامپیوتر و حسابداری و بانکداری “”) آدرس محل نشر: کلوپ دون تون کیوانسیس، ناشویل، ۳۰ آگوست. سال ۱۹۸۱.Rpt در مجله و ماهنامه تنزاس . ۳۱ آگوست ۱۹۸۵ صفحات ۳۳-۳۴. نخست وزیر ایالات متحده آمریکا. به آدرس: “وترانس جنگ های خارجی”. A آگوست .۱۹۷۴. Ript در.۱۰compilation president document (26آگوست سال ۱۹۷۴)صفحات ۱۰۴۵-۵۰

مؤلف (ناشناس و گمنام):

” کتاب “the talk of the tOWn “نیویورک ۲۹ جولای ۱۹۹۱ : صفحات .۲۱-۲۵

مصاحبه و اطلاعات جزئی:

هانکر، نانسی، چوپرسن، مصاحبه ای در خصوص هنر، گزارش اخبار آمریکا و جهان ۱۷ اکتبر سال ۱۹۷۴. صفحات ۵۸-۶۰۰، برای کسب اطلاعات بیشتر به متن “interview.unpblishd”

سالنامه و نشریات حاوی کلیه موضوعات مختلف دنباله دار:

کارت ان، فناوری در خدمات و سرویس رسانی به آموزش و یادگیری زبان ژورنال و نشریات زبان جدید و مدرن ۷۵,(۱۹۹۱) صفحات ۷۴-۱۰۱

نشریات ادواری، موضوعات جدید در هر صفحه:

مانگن، دورن، هنری کسیلی: تناقضات قابل توجه هنرمندان آمریکایی ۳۸۰۲ (۱۹۷۴) ۳۹-۴۳

از شماره و صفحه ی موضوعات و پس از آن از شماره ی مجله مورد نظر استفاده کنید زیرا شماره صفحات را نمیتوان برای گنجاندن یک مقاله در تعداد ۶ تا ۱۲ موضوع خاصی استفاده

کرد، مخصوصاً هنگامی که صفحات از شمارههای مجزا و جداگانهای برخوردار باشند. هنگامی که یک مجله را به طور انتخابی استفاده می کنید، ماه و فصل را پس از موضوع بنویسید.

استورات. حس، “روابط عشقانه و رویایی در دروازه paSture Gate Ball State 15 jniversity forum (زمستان ۱۹۷۴) صفحات ۳۰۶. اگر یک نشریه از یک موضوع و شماره موضوع استفاده می کند. شکل آن شبیه شماره مجلات است. ویلسون کاتارین ام  “tertullim de cultu foeminarum and utopia)مورنیا۲۳(۱۹۷۷)۲۸۰-۳۰۰

نشریات و مجلات دو سالانه:

بروکز، پیتر، ” اصول بنیادین فروید “تحقیقات به زبان فرانسه یولی، ۵۵- ۵۶

مجله ها و ماهنامه ها:

هال ول، کریستوفر، ” بحران آب در دماغه امیدنیک “AdubOn آدوبان جولای / آگوست سال ۱۹۹۱. صفحات ۶۵-۷۴. نیکلین، فلیپ، ” در زیر برف ها و یخ های قطب جنوب” مجله جغرافیایی نشنال جغرافیایی، جولای ۱۹۹۱:۲-۳۱.

مجلات ، هفته نامه:

وال هفمن ، نیکولاس ” اخبار کاخ سفید” در مجله دی نیو ریپاپلیک the neW

republic ۶ سپتامبر سال ۱۹۸۲، صفحات ۱۹-۲۳.

تک نگاری:

لی کلرک، ار. وی.” تصنیفات مبارک باد کرانشوا” الگوها و دیدگاه های تصنیفات منوگرافی ادبی ۶ مدیسون ، یووید سوسین پی ، ۱۹۷۵٫۷۳-۱۰۸. “استراژی های کودکان در دهه ۱۹۹۰”

بررسی خط مشی یونیسف. نیویورک. بودجه سازمان ملل برای کودکان .۱۹۸۹.

برداشت ها، سوالات، تحقیق ها، پرسش ها، گزارش ها، نظریه ها، نامه ها:

” یادداشت های تخصصی و نامه نگاری PMLA ،۹۷ (سال ۱۹۸۲) ۷۲۴+.. رابینسون “DOSE OTWOY ASCRIBE SODOM TO ROCHESTER2″s “یک پاسخ”. یادداشت و تحقیقات NS ۲۹(۱۹۸۲) صفحات ۵۰ تا ۵۱، سیمور، توم. “رمان ۲۵-۲۴:(۱۹۸۰)۳۹۰۱۰ “THE SOUND & THE FURY:e cess THE EMPLICATOR استاپالمن، ران، نامه ها، نیویورک ۲۳ آگوست ۱۹۸۲۸.

چاپ مجدد مقاله از مجله یا نشریه ای خاص:

هوپ. ای. دی. آنانی کیلیگرو: هنر تنظیم یا تغییر صدا بررسی یک نشریه استرالیایی بررسی ادبی ۱ (۱۹۶۳): صفحات ۴-۱۴.RP T در هوپ. “غار و بهار (رودخانه )” مقاله درمور شعر سرایی، آدلاید، استرالیا: راگبی، ۱۹۶۵ صفحات ۴۳-۱۲۹.

جستجو در مجلات و نشریات:

کلیگنتت، رمی، بررسی فقر در مناطق روستایی و حومه شهری در سیاق میان فرهنگی ” نوشته ادوین ایمیز وجودیث گرانویچ گود. ژرنال آمریکایی American jornal

editor’s bookshelf”.569-90, 1974,(80) of sociolojy)” اثر در جاده نوشته دیوید دابلیو. دانل پ. مجله امریکن هرتیج میراث فرهنگی آمریکا جولای / آگوست. ۱۹۹۱ صفحات ۱۱۰-۱۱۱ ستیک، ریچارد.” بهترین عامل برای آنجا بودن” بررسی دستیابی و دسترسی سیستم ها از راه دور (نرم افزار کامپیوتری). تهیه شده توسط کاستم سافتور نرم افزار کاستم nd|pc World custom Software| 1/5 صفحات ۹۷-۹۶.

سریال ها:

هیل، کریستوفر”. جنسیت، ازدواج، خانواده در انگلستان “. بررسی تاریخچه اقتصادی دومین سری ۳۱ (۱۶۷۸) صفحات ۴۶۳-۴۵۰.