مقاله نمود هویت قرآنی انسان در بیداری اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در انسان پژوهی دینی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: نمود هویت قرآنی انسان در بیداری اسلامی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیداری اسلامی
مقاله فطرت انسانی
مقاله حقیقت گرایی
مقاله عدالت خواهی
مقاله توحید
مقاله اسلام گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلاشان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس آیات قرآنی، اصول و ارزش های دینی سازگار با فطرت انسانی است. از جمله این ارزش ها تاکید بر دین واحد، یعنی اسلام می باشد. بررسی قیام های اخیر کشورهای عرب مسلمان منطقه نشان می دهد که خواسته های آنها منطبق بر اصول و ارزش های دین اسلام است. حقیقت گرایی، میل به ارزش های اخلاقی و کمال جویی، از فطریات انسانی است. این گرایش های فطری انسان را به سوی اسلام و اصول و ارزش های متعالی آن همچون عدالت و توحید رهنمون می نماید.
مضامین خواسته های مردم منطقه حاکی از انطباق حرکت و مطالبات آنها بر فطرت پاک انسانی بوده و این امری است که این بیداری را در پیوند عمیق با اسلام و آموزه های اسلامی قرار می دهد. این ویژگی مهم را همچنین می توان نشانی از تداوم این بیداری تا حصول نتیجه تلقی کرد.