سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فروزانفر – استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

چکیده:

ادبیات و هنر پیام آور واقعیتی خاص و منحصر به فرد ازعلایق ، هراس ها، امیال و آرزوهای هنرمند، نویسنده یا شاعر است که بیننده و خواننده را در مسیر جریان و حوادث خود قرار؛ بدیهی است بررسی یک اثرهنری و ادبی، همراه با شناخت ویژگی های روحی روانی و شیوه ی حیات اجتماعی خالق آن اثر خواهد بود، به عقیده یونگ، خلق یک ا ثر هنری،ضرب آهنگ پنهان رین تپش های درون هنرمند است که به صورت اثرادبیو هنری می شود، و ی همچنین معتقد است که انسان با چکیده و عصاره تجارب نسل ای بی شمار گذش ته چشم به جهان باز می کند و ضمیر ناخودآگاه جمعی او از آنها شکل می یرد. در این مقاله سعی شده است بر طبق عقیده یونگ، یکی ازانواع کهن الگوها و تمایلات ارضاء نشده شخصیت اصلی در داستان کوتاهتلویزیونمورد بررسی قرار گیرد و سپس برخی از مولفه های نظریه پسامدار نسیم درآن نشان داده شود.