سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الناز عسگری نمین – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
محمدرضا انوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

نگاهی گذرا به معماری بومی اقلیم های مختلف ایران گستره وسیعی از سازگاری بناها با شرایط محیطی متفاوت و گاه بسیار نامساعد را به نمایش می گذارد که موجب پایداری آنها طی سده ها شده و می تواند حاوی درسهای آموزنده ای برای ما باشد دراین بناها کمترین دخل و تصرف درمحیط طبیعی میزان مصرف انرژی فسیلی نسبت به بناهای امروزی بسیار کمتر بوده وتامین انرژِی ساختمان ها بیشتر از طریق انرژی های پاک می باشد دراینمقاله به بررسی ملاحظات اقلیمی در طراحی و اجرای بناهای بومی اقلیم سردوخشک کوهستانی شهرستان اردبیل پرداخته شده است هدف یافتن راهکارهای توسعه پایدار اقلیمی دراین شهرستان می باشد با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی چهارنمونه از خانه های بومی این شهرستان مورد مطالعه قرارگرفته که نتیجه حاصله به صورت جداولی ارایه گردیده است.