سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام صادقپورگیلده – بابلسر دانشگاه مازندران دانشکده علوم ریاضی
نیلوفر شفیعی –

چکیده:

کارت کنترل ابزاری جهت بررسی تحت کنترل بودن یک فرایند تولیدی می باشد که تحت کنترل بودن فرایند به معنی قرارگرفتن هر دو پارامتر مرکزی و پراکندگی صفت مورد بررسی برروی مقادیر هدف آنها است کارت کنترل X −MR یک کارت کنترل دو تایی استکه روی آنها از مقادیر میانگین فرایند و دامنه متحرک بین مشاهدات برای جستجوی تغییر پذیری در فرایند استفاده می شود در نمودارهای کنترل معمولی داده ها مقادیری دقیق crisp می باشند اماگاهی به دلیل بعضی از شرایط محیطی و عوامل دیگیر داده ها بصورت مبهم و غیرمطمئن تولید می شود که مقادیری دقیق نیستند در چنین مواردی نظریه مجموعههای فازی ابزاری قابل دسترسی برای ارزیابی داده های مبهم است در بعضی مواقع فرض استقلال بین مشاهدات را نیز نم یتوان به کار برد زیرا در صورتی که داده ها خود همبسته باشند و همبستگی آنها نادیده گرفته شوند احتمال اخطارهای غلط بالا می رود.