سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قشقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران
سیدمیثم موسوی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران
امیرحسین امیری – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

کنترل فرایند آماری، روشی برای ارزیابی فرآیندها میباشد. برای بررسی اینکه آیا فرایند تحت کنترل آماری یا خارج از کنترل آماری است، از نمودارهای کنترل استفاده میشود. برای پایش تعداد نقص ها در فرایند از نمودار کنترل C بهره گرفته می شود اما زمانی که تغییرات کوچکی در فرایند ایجاد گردد، این نمودار قادر به کشف سریع تغییر در فرایند نیست. در این مقاله تعداد نقص ها در فرایند به صورت فازی در نظر گرفته شده است یعنی تعداد نقص ها به طور قطعی مشخص نمی باشد. برای پایش تعداد نقص ها در فرایند زمانی که تغییرات کوچک در فرایند اتفاق می افتد، از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی استفاده می شود. این نمودار قادر به تشخیص سریع خارج از کنترل بودن فرایند خواهد بود.