مقاله نمودار ناپارامتری شوهارتی رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری متغیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۱۸۴ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: نمودار ناپارامتری شوهارتی رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری متغیر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمودار ناپارامتری
مقاله نمودار رتبه علامت دار
مقاله فاصله نمونه گیری متغیر
مقاله توزیع دنباله سنگین
مقاله توزیع دنباله سبک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوجوان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نیابتی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از نمودارهای ناپارامتری که برای کنترل میانه (میانگین) فرآیندهای غیر نرمال استفاده می شود، نمودار رتبه علامت دار است. اگر چه عملکرد این نمودار برای توزیع های دنباله سنگین همچون کوشی و نمایی دوبل نسبت به همتای پارامتری اش (نمودار `X) بهتر است اما در کنترل میانگین توزیع های دنباله سبک مانند توزیعهای نرمال و یکنواخت عملکرد مناسبی ندارد. در این مقاله اثر فاصله نمونه گیری متغیر بر روی بهبود عملکرد نمودار رتبه علامت دار بررسی شده و عملکرد این نمودار با نمودار رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری ثابت (FSI-SR) و نیز نمودار `Xمقایسه شده است. نتایج عددی نشان می دهد که عملکرد نمودار رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری متغیر (VSI-SR) در همه توزیعها از نمودار FSI-SR بهتر است. همچنین عملکرد نمودار VSI-SR در توزیعهای دنباله سنگین و در تشخیص بعضی از تغییرات توزیع دنباله سبک نرمال از نمودار `Xبهتر است.