سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شاداب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله دانشگاه صنعت آب و برق شهید ع
سیدعمادالدین مرعشی – استادیار دانشکده سازه و ژئوتکنیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

استفاده از مصالح مسلح کننده الیافی Fiber Reinforced Products امروزه از جایگاه ویژه ای در تقویت سازه های بتن مسلح برخوردار است دراین مقاله با رویکردی مبتنی بر معادلات تعادل مقطع روابطی برای طراحی خمشی ورق FRP برای تقویت تیرهای بتن مسلح مستطیلی سازگار با ایین نامه بتن ایران توسعه داده شده است جهت سهولت در طراحی ورق های FRP در تیرهای مستطیلی و یا T شکل این نتایج به صورت نمودارهای طراحی ارائه شده است در پایان نتایج حاصل از این طراحی با استفاده از نرم افزار FRPLamella کنترل شده است نتایج این تحقیق می تواند در بحث مقاوم سازی سازه ها کاربرد عملی داشته باشد.