سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج
محمدحسین بازیار – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه یاسوج

چکیده:

مقدمه:در اثر اعمال نیروی دینامیکی به سازه بین سازه و خاک زیرآن اندرکنش دینامیکی اتفاق می افتد در حالتی که خاک نسبتا نرم و سازه سخت باشد این اثر بیشتر می شود زمانی که امواج منتشر شده حاصل ا زنیروهای دینامیکی به سازه وارد می شود حرکت امواج در خاک سازه را تحریک می کند و به واسطه حرکت نسبی سازه نسبت به زمین تغییر مکانهای سازه روی تغییر مکانهای محرک خاک اثر می گذارند این پدیده اندرکنش خاک و سازه نامیده می شود. در تحلیل اندرکنش خاک و سازه کل محیط به دو ناحیه تقسیم می شود ناحیه اول اصطلاحات ناحیه نامنظم ناحیه محدود نامیده می شود و درمجاورت سازه اصلی قرار دارد دراین ناحیه رفتا رخاک غیرخطی فرض می شود. ابعاد این ناحیه از اهمیت خاصی برخوردار است و ارتباط مستقیمی با نوع مسئله دارد.