سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پردیس پور سیستانی – دانشگاه پیام نور واحد تهران،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی کامپی
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی برق
رضا عسگری مقدم – دانشگاه پیام نور واحد تهران،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی و کامپ
مسعود سعید – دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله با اعمال روش VQ برروی ضرایب DCT و ایجاد هستوگرام ضرائب DCT روش جدیدی برای استخراج ویژگیهای دیداری سطح پایین تصاویر از حوزه فشرده JPEG ارایه شده است ویژگی معرفی شده با ویژگیهای مشابه از حوزه پیکسل و حوزه فشرده دربازیابی تصویرروی یک پایگاه شامل ۱۰۰۰۰ تصویر با یکدیگر مقایسه میشوند نتایج این مقایسه بیانگر آن است که هیستوگرام ضرائب پیشنهادی در نمایه سازی و بازیابی تصویر موثرتر ازویژگی های گابور و ویژگیهای ارایه شده درساختار ماندالا عمل می کند.