سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مبارکی – استادیار زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند
ایمان سعیدی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

زبان و ادب فارسی در طول تاریخ دستخوش تحولات و دگرگونی های زیادی شده است. این تغییرات و تحولات در دهه های مختلف به صورت بروز اشکال و صورتهای متنوعی از وقایع تاریخی و ادبی و نیز ظهور گونه های نوین ادب فارسی به صورت بارز و نمایانی نشان داده شده اند.دوره بازگشت ادبی تغییرات و تحولات ادبی گسترده و عظیمی را در عرصه ادبیات فارسی مخصوصا در شعر و نثر فارسی بوجود آورده است.اما آنچه محققان و بزرگان ادب فارسی به آن بیشتر پرداختهاند تحولات شعر و نثر فارسی در این نهضت بوده است.از طرفی هم نمایشنامه نویسی به عنوان گونه ای جدید و نوین نثر فارسی در قلمروی زبان و ادب فارسی با توجه به درون مایه های اجتماعی و فرهنگی متنوع توجه بسیاری از مخاطبین را به خود معطوف کرده است و بسیاری از بزرگان نثر و نمایشنامه نویسی در خلق گونه های ادبی چون نمایشنامه تحت تأثیر دوره حیات ادبی بازگشتبوده اند و با ارائه آثار ادبی خود سهم مؤثرتری در بروز این دوره داشته اند. هدف مقاله حاضر این است که ضمن بررسی تاریخی نمایشنامه نویسی در ادب فارسی به تحولات و تغییرات این عرصه در ادبیات فارسی پرداخته و نیز تأثیرات این گونه ادبی و همسویی آن را با تحولات نثر و ادب فارسی بویژه در دوره تجدید حیات ادبی،دوره بازگشت، را مورد بررسی قرار دهد.