سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هما پسرک لی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی معماری طراحی پوسته خارجی بنا است. در بناهای سنتی نما به صورتی ثابت و غیر قابل تغییر در فرم کلی و نقاط پر و خالی آن اندیشه می شد که انطباق با ساعات مختلف روز و فصول مختلف در آن وجود نداشت. پوسته نما که می تواند بزرگترین منبع ذخیره انرژی باشد برای بحرانی ترین شرایط سال طراحی می شود که این امر موجب اتلاف انرژی در بنا و اسراف مصالح در پوسته سایر مواقع سال خواهدشد. نماهای دینامیک و هوشمند در عین حال شکل خود را برای انطباق با تصورات انسانی تغییر می دهند. با تعقیب جهت حرکت خورشید و چرخش به سمت جهت وزش باد می توانند با طبیعت در ساعات و فصول مختلف همساز شوند. مسئله این است که عملکرد این نماها چگونه است و چه پتانسیل هایی برای ساختمان ایجاد می کنند؟ و زمانی که طراحی نتیجه یک سیستم جنبشی است پارامترهای طراحی نسبت به فرم ایستای مصنوعی سنتی چگوه است؟ نماهای جنبشی این بناها علاوه بر این که می توانند انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند می توانند اتلاف انرژی را نیز به حداقل برسانند و از این رو نقش مهمی در مدیریت انریی ایفا می کنند. این نوع معماری قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه برای ایجاد دید گسترده ای نسبت به جهان ، طبیعت ، آینده و زندگی دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر و اهمیت استفاده از نماهای هوشمند در ساختمانها بوده است که اببتدذا به معرفی آن و سپس به بررسی برخی از ویژگی های این نماها خواهیم پرداخت.