سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سکینه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

توجه به مسائل دینی نماز و ارتباط با خدا راهی است که بشرپس ازقرن ها جدایی از آن دیگر بار به سویش برگشته و به توانایی های عمیق و کارساز آن درمبارزه با مشکلات زندگی جدید که عدم بهداشت و سلامت روانی و جسمی نیز ثمره آن است پی برده و دیگر نمی تواند منکر تعامل بین روانپزشکی روانشناسی و پزشکی ازیک سو و دعا و نماز ازسوی دیگر شود نماز عطیه ای الهی است که بهعنوان فلاح مطلق و بهترین عمل و ستون خیمه دین معرفی شده است روشن است که نماز فلسفه خاص خود را دارد که معراج مومن و مایه قربن به حق است و آن را باید فقط برای خداوند تعالی خواند و نه به انگیزه فواید و آثاری از این دست ولی آگاهی از پژوهشهای علمی درمورد ثمرات نماز نیز می تواند برای برخی مفید باشد دراین نوشتار مختصر درصدد بیان همه جانیه این آثار نیستم بلکه به برخی از تاثیرات نماز دربهشت روان و جسم این عبادت درخشان درآیات و روایات و پژوهشهای علمی اشاره میکنم